Pet­ras lö­parfa­vo­ri­ter

ShapeUp - - DU & LIVET -

Skor: Asics Noo­sa FF – äls­kar dem!

Di­stans: Halv­ma­ra­ton – in­te för långt och in­te för kort.

Mu­sik: Un­der pass lyss­nar jag gär­na på pep­pan­de skämskud­de­mu­sik som Scoo­ter och an­nan te­ch­no.

Mat: Fala­fel och hal­lou­mi! Jag mås­te ha det minst två gång­er i vec­kan!

Mi­ne­ral: Mag­ne­sium, tar kaps­lar var­je dag.

pp­ladd­nings­mål­tid Pas­ta Bo­log­ne­se med li­te liquid smo­ke.

Snacks: Ko­ko­schips med havs­salt.

Pass: 6 x 800 m i bra tem­po med 3 mi­nu­ters ak­tiv vi­la mel­lan var­je in­ter­vall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.