PITKÄN ELÄMÄN ELIKSIIRI

Taianomainen Joulu - - 3. Joulukuuta -

Ok­kul­tis­ti, al­ke­mis­ti, astro­lo­gi ja lää­kä­ri Pa­racel­sius ke­hit­ti 1500-lu­vul­la ikui­sen elämän elik­sii­rin kaa­van. Hän val­mis­ti jou­lu­ruusun kui­va­tuis­ta leh­dis­tä uu­tet­ta. Hä­nen ai­ka­naan sii­tä tu­li suo­sit­tu elä­mä­ne­lik­sii­ri. Ny­kyi­sin tie­de­tään, et­tä leh­det si­säl­tä­vät gly­ko­si­dia, jo­ka muo­dos­taa hel­pos­ti ki­tei­tä. Eliksiiri si­säl­si mi­tä to­den­nä­köi­sim­min sy­dängly­ko­si­de­ja. Ne ovat erään­lai­sia ste­roi­de­ja, joi­ta ny­kyi­sin käy­te­tään sy­dä­men va­jaa­toi­min­nan hoi­toon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.