Me­ri­mies­ten suo­je­lus­py­hi­mys

Taianomainen Joulu - - 6. Joulukuuta -

Ni­ko­lauk­sen suh­tees­ta me­ri­mie­hiin ker­rot­tiin pal­jon ta­ri­noi­ta. Nuo­re­na mie­he­nä hän ko­ki py­hiä ko­ke­muk­sia ja läh­ti py­hiin­vael­lus­mat­kal­le Py­hään maa­han. Hän kä­vi ky­lis­sä ja kau­pun­geis­sa, jois­sa Jee­sus oli ol­lut, ja et­si sy­vem­pää yh­teyt­tä ja kos­ke­tus­ta Jee­suk­seen. Kun hä­nen oli ai­ka läh­teä ko­tiin, hän pa­la­si me­rit­se. Erää­nä yö­nä lai­va oli haak­si­rik­kou­tua ko­vas­sa myrs­kys­sä, mut­ta Ni­ko­laus is­tui tyy­nen rau­hal­li­se­na ja ru­koi­li Ju­ma­laa. Kau­his­tu­neet me­ri­mie­het häm­mäs­tyi­vät, kun tuu­li tyyn­tyi ja aal­lot tyyn­tyi­vät yh­täk­kiä ja kaik­ki pe­las­tui­vat. Tä­män ta­pah­tu­man vuok­si Py­hä. Ni­ko­laus on yhä me­ri­mies­ten ja mat­kaa­jien suo­je­lus­py­hi­mys.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.