Tont­tu­puu­roa

Taianomainen Joulu - - 16. Joulukuuta -

”Huo­no vai­mo tu­lee ty­tös­tä, jo­ka ei osaa keit­tää oh­ra­puu­roa” Van­ha sa­non­ta

”Tie­dän erään ti­lan, jos­sa ele­lee myös tont­tu. Emän­tä jät­tää jo­ka tors­tai-il­ta emän­tä jät­tää ton­tul­le puu­roa ja mai­toa pi­ha­ra­ken­nuk­seen. Ton­tun voi usein näh­dä liik­ku­van pi­has­sa ja kan­ta­van ol­kia la­don ja na­ve­tan vä­lil­lä. Jo­ka syk­sy tont­tu nousee vin­til­le ja las­kee juus­to­ja.”

Kir­joit­ta­nut Wer­ner Karls­son 1930 Len­hov­dan pi­tä­jä, Små­land (ar­kis­to­nu­me­ro: ULMA 2496:1)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.