Vil­jan hal­tiat

Taianomainen Joulu - - 24. Joulukuuta -

Am­moi­si­na ai­koi­na us­kot­tiin, et­tä pel­los­sa asui vil­jan hal­tia. Se ve­täy­tyi sa­mal­la, kun n vil­ja kor­jat­tiin syk­syl­lä yl­lä ja pii­lou­tui pel­lon vii­mei­seen jy­vään. ään. . Tä­mä vii­mei­nenv vii­mei­nen jy­vä otet­tiin tal­teen ja j sääs­tet­tiin jou­luk­si. jo ou­luk­si. Vil­jaa käy­tet­tiin pik­ku­lei­pien n lei­von­taan ja viim vii­mei­nen mei­nen sääs­tet­ty jy­vä­nen si­dot­tiin vil­ja­lyh­tee­seen alyh­tee­seen tai olk ol­ki­puk­kiin, ki­puk­kiin, jol­loin jy­vä pa­la­si ta­kai­sin n luon­toon. Kir­kon­mie­het Kir­ko nmie­het suh­tau­tui­vat ri­tu­aa­liin tor­ju­vas­ti uvas­ti ja pyr­ki­vät kit­ke­mään kan­sas­ta moi­set tai­kaus­kot, kot, mi­kä sel­väs­ti­kään sel­väst ti­kään ei on­nis­tu­nut. Ol­ki­lyh­teet ovat t yhä it­ses­tään sel­vä osa jou­lun pe­rin­tei­tä, tei­tä, vaik­ka em­me enää muis­ta­kaan ta­kaan sen al­ku­pe­räis­tä tar­koi­tus­pe­rää. oi­tus­pe­rää.

on jou­lu­kirk­ko kah­dek­saa pa­la­maan kel­lo aa­mu­na en­nen on sy­ty­tet­ty Jou­lu­päi­vän kynt­ti­lä, jo­ka ja se pan­naan ulos val­jai­den kuu­luu ot­taa men­nään taak­se Sen kans­sa vuon­na. jou­lu­yö­nä. he­vo­sen ja kat­so­taan tu­le­va­na he­vo­sen eteen ta­pah­tuu nä­kee, mi­tä lä­pi. Sil­loinTie­sit­kö,et­tä...?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.