Ku­va­läh­teet

Taianomainen Joulu - - 13. Tammikuuta -

1. jou­lu­kuu­ta: Get­ty Ima­ges/is­tock

2. jou­lu­kuu­ta: Vin­ter­natt, Get­ty Ima­ges/tus­sun­gen, Theo­dor Kit­tel­sen (1895–1925) / Norsk Tek­nisk Museum

3. jou­lu­kuu­ta: Le­gen­da jou­lu­ruusus­ta, Tizia­no Vecel­lio (148–1576)

4. jou­lu­kuu­ta: St. Bar­ba­ra, Jan van Eyck (1437), piir­ros tam­mi­le­vyl­le Ro­y­al Museum of Fi­ne Arts, Bel­gia

5. jou­lu­kuu­ta: Jou­lu­maus­tei­ta, Get­ty Ima­ges

6. jou­lu­kuu­ta: San­ta Claus, Tho­mas Nast (1881) / Ni­ko­las av My­ra, Get­ty Ima­ges

7. jou­lu­kuu­ta: Pais­tet­tu si­ka, Get­ty Ima­ges / Kui­va­ka­laa, Get­ty Ima­ges / Haa­kon Hy­vä, Pe­ter Nico­lai Ar­bo (1860), Nas­jo­nal­museets sam­ling / is­tock

8. jou­lu­kuu­ta: Yk­si­tyis­koh­ta Fros­ta­tin­gin lais­ta, Ar­kiv­ver­ket / Get­ty Ima­ges

9. jou­lu­kuu­ta: Van­ho­ja pik­ku­lei­pä­muot­te­ja, Di­gi­talt museum / Go­ro, Matprat.no, Ma­ri Sven­ning­sen / Han­na Wins­nes, Wi­ki­pe­dia / Ner­ve­ka­ker, Öy­vind Ther­kel­sen

10. jou­lu­kuu­ta: Di­gi­talt museum / En mo­den al­der, Va­lo­ku­vaa­ja: tun­te­ma­ton, Nas­jo­nal­bib­lio­te­kets bil­de­sam­ling

11. jou­lu­kuu­ta: Get­ty Ima­ges

12. jou­lu­kuu­ta: Ris­ti­ku­vio maa­ti­lal­la Gudb­rands­da­le­nin Ou­ro­mis­sa , Va­lo­ku­va: Ola Hå­kon Ou­rom / Der wil­de Jä­ger, Jo­hann Wil­helm Cor­des (1869) / Åsgårds­reien, Pe­ter Nico­lai Ar­bo, Nas­jo­nal­museets bil­de­sam­ling

13. jou­lu­kuu­ta: San­ta Lucia, Get­ty Ima­ges / Opps­krift fra matprat.no

14. jou­lu­kuu­ta: Jou­lu­puk­ki, Di­gi­talt museum

15. jou­lu­kuu­ta: En­sim­mäi­nen jou­lu­kort­ti, www.ju­len.no / Toi­nen kort­ti on Nor­jan pos­ti­museos­ta ja di­gi­taa­li­ses­ta museos­ta

16. jou­lu­kuu­ta: Öy­vind Ther­kel­sen / Get­ty Ima­ges / Di­gi­taa­li­nen museo

17. jou­lu­kuu­ta: Get­ty Ima­ges / Ja­mes Lewic­ki, The Gol­den Book of Ch­rist­mas Ta­les

18. jou­lu­kuu­ta: Get­ty Ima­ges / Jou­lu­kort­ti, yk­si­tyi­nen

19. jou­lu­kuu­ta: Kol­me tie­tä­jää, Get­ty Ima­ges

20. jou­lu­kuu­ta: Bal­de­rin kuo­le­ma, Jo­han­nes Ewald (1743–1781)

21. jou­lu­kuu­ta: Juo­ma­sar­vi, Åge Ho­jem, NTNU Vi­tens­kaps­museet / Tho­mas tvi­le­ren, Ca­ra­vag­gio (1601–1692)

22. jou­lu­kuu­ta: Vii­kin­ki­kil­ta: Get­ty Ima­ges / Olut­mal­ja, Norsk Fol­ke­museum

23. jou­lu­kuu­ta. Yk­si­tyi­nen / Get­ty Ima­ges / Pos­ti­kort­ti vuo­del­ta 1900

24. jou­lu­kuu­ta: Jou­lu­ta­po­ja, Adoph Ti­de­mand (1886), Nas­jo­nal­bib­lio­te­ket / Get­ty Ima­ges

25. jou­lu­kuu­ta: Ado­razio­ne del Bam­bi­no, Bea­toan­ge­lico, San Marcon museo Fi­renze

26. jou­lu­kuu­ta: Jou­lu­kort­ti vuo­del­ta 1880, Nas­jo­nal­bib­lio­te­ket / St. Ste­fa­nus’ mar­ty­rium. Maa­laus on ita­lia­lai­sen ba­rok­ki­maa­la­rin Ber­nar­do Ca­val­li­non (1616–1656) / Kuol­lei­den mes­su, Ric­hard Svens­son.

31. jou­lu­kuu­ta: Godt Ny­taar, van­ha jou­lu­kort­ti, piir­ros A. Bloch (1860–1917) / Tal­vi­tun­nel­mia, Get­ty Ima­ges 6. tam­mi­kuu­ta: Kol­me py­hää ku­nin­gas­ta, Va­lo­ku­va: Ni­na Al­din Thu­ne. Yk­si­tyis­koh­ta Ma­ria ja lap­si, mo­saiik­ki vuo­del­ta 526 Sant’ Apol­li­na­re Nuo­von ba­si­li­kas­ta Ita­lian Ra­ven­nas­ta / La Be­fa­na, Isa­bel­la Cen­to­fan­ti Alexan­der

13. tam­mi­kuu­ta: Knud La­vard, Wi­ki­pe­dia / Py­hän Knu­din kuo­le­ma St. Al­ba­nin kirk­ko, 1086. Maa­laus Ch­ris­tian Alb­recht von Benzon (1843) / Get­ty Ima­ges. Kan­nen ku­va: John Bau­er (1882–1982). Käyt­tö Jön­kö­pin­gin­gin lää­nin­museon lu­val­la Ku­va rii­musau­vas­ta jul­kais­taan Sig­mund Hauglan­din lu­val­la, www.sunn­mid­de­lal­der.net

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.