Mik­si pu­hu­taan Lucia-pul­lis­ta?

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Lucian­päi­vä ja vuo­den pi­mein ai­ka osu­vat sa­maan ajan­koh­taan, ja sik­si nä­mä kak­si pe­rin­net­tä kyt­key­ty­vät toi­siin­sa, vaik­ka ovat­kin ai­van eri maa­il­mois­ta. Ai­koi­naan aja­tel­tiin, et­tä pa­hat voi­vat oli­vat liik­keel­lä tal­ven pi­meim­pi­nä öi­nä, ja et­tä mus­ta kis­sa kul­ki Lus­si-noi­dan mat­kas­sa.

Eh­kä ky­se oli­kin it­se pa­ho­lai­ses­ta va­lea­sus­sa? Van­han us­ko­muk­sen mu­kaan on syö­tä­vä pa­huus ja kaik­ki se, jos­ta ha­lu­aa eroon. Jos syö Lus­si-noi­dan pul­lat, pää­see eroon it­se noi­das­ta­kin. Mut­ta mik­si Lucia-pul­lat ei­vät ole mus­tia? Kos­ka kel­tai­nen sym­bo­loi va­loa ja au­rin­koa, jo­ka kar­kot­taa pi­mey­den pois.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.