16. Jou­lu­kuu­ta – Jou­lu­puu­roa su­per­vil­jas­ta

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Puu­ro on ol­lut ar­ki­ruo­kaa ai­na maa­ta­lou­den al­kua­joil­ta 10 000 vuot­ta eaa läh­tien ja se on­kin maa­il­man van­hin ruo­ka­la­ji. Poh­jois­mais­sa tä­mä al­ku­kan­tai­nen ruo­ka ei kuu­lu vain jou­luun vaan si­tä on syö­ty ym­pä­ri vuo­den. Mi­tä il­mei­sim­min myös ton­tut ovat syö­neet puu­roa ym­pä­ri vuo­den, tors­tai­sin. Mut­ta ky­se on tus­kin ol­lut rii­si­puu­ros­ta, sil­lä aluk­si rii­siin oli va­raa vain rik­kaal­la väel­lä. Ta­val­li­nen kan­sa ei syö­nyt rii­si­puu­roa en­nen 1800-lu­kua, vaan si­tä syö­tiin yk­si­no­maan jou­lu­aat­to­na. Meil­lä al­ku­pe­räi­nen puu­ro­vil­ja oli oh­ra. Ja var­si­nais­ta pe­rin­ne­ruo­kaa meil­lä on ol­lut ruis-, kau­ra- tai oh­ra­jau­ho­puu­ro. Oh­ra oli yleis­tä ar­ki­ruo­kaa ai­na sii­hen as­ti, kun­nes pe­ru­na vei sen pai­kan 1800-lu­vul­la. Oh­ra on su­per­vil­ja, jo­ka mais­tuu hy­vä ja on it­se asias­sa ter­veel­li­sem­pää kuin rii­si ja pe­ru­na. Puu­roon li­sät­tiin man­te­lei­ta ja va­rik­sen­mar­ja­keit­toa.

Oh­ra­puu­roa kau­ra­ryy­neil­lä

4 hen­gel­le

2 dl oh­ran­jy­viä (pan­naan kyl­mään ve­teen yök­si)

1 l mai­toa (mie­lel­lään täys­mai­toa)

1/2 tl suo­laa

2 dl kau­ra­ryy­ne­jä

1 tl jau­het­tua ka­ne­lia

2 rkl hu­na­jaa

Val­mis­tusoh­je: Pa­ne ryy­nit kyl­mään ve­teen yök­si. Huuh­te­le ne seu­raa­va­na päi­vä­nä kyl­mäl­lä ve­del­lä ja li­sää oh­ra­ryy­nit, mai­to ja suo­la pak­su­poh­jai­seen kat­ti­laan. Kei­tä puu­roa ko­ko ajan se­koit­taen ja an­nan sen te­key­tyä puo­li tun­tia. Li­sää jouk­koon kau­ra­ryy­nit ja an­na nii­den tur­vo­ta muu­ta­ma mi­nuut­ti. Maus­ta hu­na­jal­la ja tar­joi­le man­te­li­rou­heen ja va­rik­sen­mar­ja­kei­ton ke­ra.

En­tä puu­ron­lo­put? Jos puu­roa jää jäl­jel­le, sii­tä voi teh­dä rii­siä mal­tan ta­paan. Vat­kaa ker­ma­vaah­to ko­vak­si ja se­koi­ta se oh­ra­puu­roon, li­sää vä­hän hu­na­jaa ja va­nil­ja­so­ke­ria. Tar­joi­le va­del­ma­hil­lon ja man­te­lien ke­ra.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.