Jou­lu­hal­ko

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

Jou­luil­lak­si on han­kit­ta­va hie­no suu­ri puu­pöl­li, jo­ta kut­su­taan jou­lu­ha­lok­si. Mi­tä suu­rem­pi hal­ko oli, si­tä pa­rem­pi. Sen pi­täi­si ol­la niin suu­ri, et­tä tar­vi­taan kak­si mies­tä kan­ta­maan se si­säl­le. Jou­lu­hal­koa ei saa os­taa niin kuin ei mi­tään tai­ka­ka­lua, vaan se pi­tää saa­da lah­jak­si tai ha­kea met­säs­tä it­se.

Jou­lu­ha­lon sy­tyt­tä­mi­nen on pit­käl­li­nen ri­tu­aa­li, jos­sa ko­vaa puu­ta is­ke­tään puu­ti­kul­la, kun­nes se lyö ki­pi­nää. Sil­lä ta­val­la hal­ko pa­laa ko­ko yön ja mah­dol­li­ses­ti ko­ko jou­lu­na­jan. Niin kau­an kuin hal­ko pa­laa, ei saa teh­dä töi­tä. Jos jou­lu­ha­los­ta jää jo­tain jäl­jel­le jou­lun jäl­keen, se vie­dään ulos, kos­ka sii­nä voi ol­la kai­ken­lai­sia hen­kiä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.