2. Jou­lu­päi­vä – Ta­pa­nin­päi­vä

Taianomainen Joulu - - Sisältö -

En­ti­si­nä ai­koi­na tois­ta jou­lu­päi­vää kut­sut­tiin Ta­pa­nin­päi­väk­si ja rii­musau­vas­sa on sen koh­dal­la usein he­vo­nen. Se on muis­tu­tus Py­häs­tä Ste­fa­nuk­ses­ta, jo­ka ki­vi­tet­tiin kuo­li­aak­si Je­rusa­le­mis­sa. Ste­fa­nus oli en­sim­mäi­nen kris­tit­ty, jo­ka ta­pet­tiin us­kon­sa vuok­si. Kan­san­pe­rin­tees­sä tuo­na päi­vä­nä al­kaa jou­lun hu­vit­te­lu ja sil­loin läh­de­tään Ta­pa­nin aje­lul­le. Var­hain aa­mul­la ky­län nuo­ret­mie­het rien­si­vät kil­paa kai­vol­le juot­taak­seen he­vo­sen­sa. Sa­not­tiin, et­tä en­sim­mäi­se­nä kai­vol­le eh­ti­nyt sai muu­tet­tua ve­den vii­nik­si. Tä­mä ri­tu­aa­li muut­tui pian suu­rek­si juh­lin­nak­si.

Ny­kyi­sin on ta­pa­na men­nä ky­lään naa­pu­riin tai ys­tä­vien luo, ja kai­kil­le on tar­jot­ta­va syö­tä­vää ja juo­ta­vaa tai muu­ten he vie­vät jou­lun men­nes­sään. Lap­set voi­vat leik­kiä jou­lu­leik­ke­jä ja nuo­ri­so ko­koon­tuu juh­li­maan. Ai­koi­naan oli myös ta­pa­na pi­tää kuusi­juh­lia ja usein toi­se­na jou­lu­päi­vä­nä on ta­pa­na ta­va­ta ys­tä­viä.

Rii­musau­vas­sa: he­vo­nen

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.