Mut­ka­ton puu­tar­ha­let­ku

Tee Itse - - UUTTA -

PIHATYÖKAL­UT Olet­ko kyl­läs­ty­nyt mut­kal­le kier­ty­viin, sol­mul­le me­ne­viin ja jo­ka nur­kan taak­se ta­ker­tu­viin puu­tar­ha­let­kui­hin? On­nek­si pe­rin­tei­sel­le puu­tar­ha­let­kul­le al­kaa ol­la kä­te­viä vaih­toeh­to­ja.

Gar­de­nan Lia­no-puu­tar­ha­let­ku ei me­ne sol­muun työn tuok­si­nas­sa. Let­kun ym­pä­ril­lä on kes­tä­vä suo­ja­kan­gas, jo­ten let­kun voi ve­tää huo­let­ta ki­vi­te­ras­sia pit­kin tai ruusu­pus­kan lä­pi. Tyh­jä let­ku pai­nuu ko­koon ja muut­tuu lit­teäk­si, jo­ten se on help­po kää­riä kä­si­var­ren ym­pä­ril­le tai rul­la­ta ke­lal­le.

Let­kun mit­ta on jo­ko 15, 20 tai 30 met­riä. Let­kun mu­ka­na tu­lee ve­si­ha­naan so­pi­va lii­tin, let­kuun so­pi­va lii­tin, sul­ku­ha­na ja suih­kusuu­tin. 15 met­rin let­ku ja tar­vik­keet mak­sa­vat noin 70 euroa.

www.gar­de­na.fi

Lia­no vie pal­jon vä­hem­män ti­laa kuin pe­rin­tei­nen puu­tar­ha­let­ku.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.