■ Ovat­ko sei­nät kos­teat?

Tee Itse - - KYSY -

Voit sel­vit­tää sen hel­pos­ti. Teip­paa sei­nään pa­la kir­kas­ta muo­via. Var­mis­ta, et­tä muo­vi py­syy kun­nol­la kiin­ni ei­kä sen reu­noil­la ole vuo­to­koh­tia. An­na muo­vin ol­la pai­kal­laan pa­ri päi­vää. Sei­nä on kos­tea, jos muo­vin taak­se ker­tyy ve­si­pi­sa­roi­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.