Sei­nät

Tee Itse - - TEEMA: AUTOTALLI/KATOS -

Tä­mä autotalli ra­ken­ne­taan val­miil­le laat­ta­poh­jal­le. Ra­ken­nuk­seen tar­vi­taan kol­me run­koe­le­ment­tiä: kak­si si­vusei­nää ja ta­ka­sei­nä. Kaik­ki sei­nät ra­ken­ne­taan sa­mal­la pe­ri­aat­teel­la, jo­ten näy­täm­me vain, mi­ten ra­ken­nat si­vusei­nän. Voit sää­tää au­to­tal­lin mit­to­ja oman au­to­si koon mu­kaan.

Pel­kis­tä lan­kuis­ta ra­ken­ne­tut sei­nä­run­got voi­vat vään­tyä vi­noik­si, jo­ten ne jäy­kis­te­tään vä­liai­kai­ses­ti vi­no­tuil­la. Tuet ir­ro­te­taan vas­ta, kun ul­ko­vuo­ri­lau­dat ovat pai­koil­laan.

1 Ik­ku­nat asen­ne­taan toi­sen si­vusei­nän ja mo­lem­pien pää­ty­jen ylä­osaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.