Pit­kät ruuvipaalu­t

Vaa­ti­vil­le ra­ken­nuk­sil­le tai kan­ta­vaan maa­han as­ti

Tee Itse - - TEEMA: RAKENNA AUTOTALLI -

1. Vaa­ti­viin töi­hin tar­vi­taan ko­ne­vuok­raa­mon työ­ka­lu­ja. Näi­den ruu­vi­paa­lu­jen mu­ka­na tu­li sei­väs ja kol­mio­va­tu­pas­si. Sei­pääl­lä on help­po teh­dä aloi­tus­reiät maa­han.

2. Nos­ta kol­mio­va­tu­pas­si ruu­vi­paa­lun pääl­le. Vään­nä ruu­vi maa­han kä­si­voi­min. Var­mis­ta, et­tä ruu­vi py­syy ko­ko ajan pys­ty­suo­ras­sa. Vään­nä ruu­vi niin sy­väl­le kuin voit.

3. Asen­na poik­ki­kah­va ruu­vi­paa­lun pääs­sä ole­vaan tolp­pa­ken­kään tai muu­hun rau­taan. Vaa­ka­kah­van kor­keut­ta voi nos­taa si­tä mu­kaa, kun ruu­vi pai­nuu sy­vem­mäl­le maa­han. Tä­män me­tal­li­sei­pään pääs­sä on li­bel­li, jo­ta on help­po pi­tää sil­mäl­lä vään­tä­mi­sen ai­ka­na. Se aut­taa pi­tä­mään ruu­vi­paa­lun pys­ty­suo­ras­sa.

3

1

2

Kol­mio­va­tu­pas­si mit­taa pys­ty­ja le­veys­suun­nas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.