VIE AI­KAA

Tee Itse - - PELTISEINÄ­T VIHERKATTO -

21­met­ri­sen sok­ke­lin te­ke­mi­nen vie 4–5 työ­päi­vää. Päi­viin tu­lee pit­kiä tau­ko­ja be­to­nin kui­vu­mi­sen ta­kia. Yleen­sä työ ve­nyy 7–8 päi­väl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.