HELPOT SEI­NÄT AALTOPELLI­STÄ

Mil­lä ha­luat vuo­ra­ta au­to­tal­li­si tai va­ja­si sei­nät? Aal­to­pel­ti on tyy­li­käs ma­te­ri­aa­li, jo­ta ei tar­vit­se huol­taa.

Tee Itse - - TEEMA: RAKENNA AUTOTALLI RUUVIPAALU­T -

Aal­to­pel­ti on teol­li­suusa­lueil­ta ja va­ras­to­hal­leis­ta tut­tu ma­te­ri­aa­li, mut­ta so­pii­ko se pi­hal­le va­jan tai au­to­tal­lin sei­nään? Aal­to­pel­lil­lä on mon­ta hy­vää omi­nai­suut­ta: se on kes­tä­vää ja hal­paa, ei­kä si­tä tar­vit­se huol­taa. Aal­to­pel­ti voi näyt­tää myös tyy­lik­kääl­tä. Pel­lit ti­la­taan mit­to­jen mu­kaan, ja nii­den asen­ta­mi­nen on yl­lät­tä­vän help­poa: le­vyt ruu­va­taan kiin­ni puu­koo­lauk­siin po­ra­kär­ki­ruu­veil­la. Kah­den pel­lin vä­liin asen­net­ta­va lis­ta peit­tää raon siis­tis­ti. Mark­ki­noil­la on myös aal­to­pel­lin muo­toi­hin so­pi­via kul­ma­lis­to­ja ja mui­ta eri­kois­lis­to­ja.

Asen­na koo­laus­ri­mat enin­tään 110 sen­tin vä­lein, jos käy­tät 0,5 mil­liä pak­sua pel­tiä. Pel­ti­lis­ta peit­tää kah­den le­vyn vä­li­sen raon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.