Mi­tat, hin­nat ja vä­rit

Tee Itse - - TEEMA: RAKENNA AUTOTALLI RUUVIPAALU­T -

Mark­ki­noil­la on eri­lai­sia aal­to­pel­te­jä. Osa on tar­koi­tet­tu vain ka­toil­le, toi­set so­pi­vat sei­niin ja ka­toil­le, ja jot­kut on tar­koi­tet­tu vain sei­nien vuo­raa­mi­seen. Aal­to­pel­lin hyö­ty­le­veys on yleen­sä noin 106 sent­tiä. Le­vy­jen pi­tuu­den voi päät­tää it­se ti­laus­vai­hees­sa.

Aal­to­pel­lin hin­ta vaih­te­lee val­mis­ta­jan ja mal­lin mu­kaan, mut­ta ne­liö­hin­ta on yleen­sä al­le 10 euroa. Vä­ri­vaih­toeh­to­ja on usei­ta.

Ko­ko sei­nän voi vuo­ra­ta pel­lil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.