Näin hel­pos­ti asen­nat pel­lit

Tee Itse - - ANTURA JA SOKKELI VIHERKATTO -

En­nen pel­tien asen­ta­mis­ta sei­nän run­koon kiin­ni­te­tään koo­laus­lau­dat. Lau­to­jen vä­li­nen etäi­syys riip­puu pel­tien pak­suu­des­ta. 0,5 mil­liä pak­su­jen pel­tien suu­rin mah­dol­li­nen koo­laus­vä­li on 110 sent­tiä ja 0,6 mil­liä pak­su­jen 130 sent­tiä. Aloi­ta nur­kas­ta, asen­na en­sim­mäi­nen le­vy huo­lel­li­ses­ti suo­raan ja ruuvaa se kiin­ni. Lo­put pel­lit on help­po asen­taa en­sim­mäi­sen mu­kaan al­haal­ta ylös­päin.

110 Pel­lit ruu­va­taan kiin­ni koo­laus­lau­toi­hin po­ra­kär­ki­ruu­veil­la. Voit asen­taa aal­to­pel­lit li­mit­täin tai peit­tää nii­den vä­li­set raot le­veil­lä lis­toil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.