Fik­su ak­ku­pai­ne­pe­su­ri

Kärc­he­rin kä­si­käyt­töi­nen pai­ne­pe­su­ri ei ve­dä ver­to­ja isoil­le mal­leil­le mut­ta so­pii lois­ta­vas­ti ke­vyeen työ­hön pai­kois­sa, joi­hin ei tu­le vet­tä tai säh­köä.

Tee Itse - - TESTI - MM

KÄRCHER

KHB 5 AK­KU­PAI­NE­PE­SU­RI Noin 230 euroa www.kaerc­her.com

24 ba­rin pai­ne ei kuu­los­ta ko­vin pal­jol­ta, mut­ta se riit­tää yl­lät­tä­vän hy­vin pi­ha­ka­lus­tei­den ke­vät­sii­vouk­seen ja met­sä­rei­til­lä ry­vet­ty­neen pyö­rän huuh­te­luun. Pe­su­ri so­pii erin­omai­ses­ti myös au­ton pe­se­mi­seen, sil­lä se ei va­hin­goi­ta maa­li­pin­taa. Se on ai­na vaa­ra­na isom­pien pai­ne­pe­su­rei­den kans­sa.

KHB 5 on kätevä, pie­ni ja hel­pos­ti lii­ku­tel­ta­va pai­ne­pe­su­ri, jon­ka akus­sa riit­tää vir­taa kym­me­nen mi­nuu­tin suih­ku­tuk­seen täy­del­lä te­hol­la. Ko­vaa suih­kua tar­vi­taan kui­ten­kin vain har­voin, jo­ten ak­ku kes­tää yleen­sä noin 20 mi­nuut­tia.

KHB 5:n mu­ka­na tu­lee kak­si suu­tin­ta. Lait­teen voi liit­tää jo­ko ve­si­let­kuun tai säi­liöön, jo­ka pi­tää os­taa erik­seen. Säi­liön kans­sa pe­su­ria voi käyt­tää myös pai­kois­sa, joi­hin ei tu­le juok­se­vaa vet­tä.

Kärc­he­rin pe­su­ri on hy­vä työ­ka­lu ke­vyeen työ­hön, mut­ta se ei ve­dä ver­to­ja isoil­le pai­ne­pe­su­reil­le, jot­ka tuot­ta­vat jo­pa 110 ba­rin pai­neen.

Akus­sa nä­kyy, kuin­ka mo­nek­si mi­nuu­tik­si vir­taa riit­tää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.