Pi­tää­kö puu pes­tä en­nen maa­laus­ta?

Asun puu­ta­los­sa, jon­ka sei­nät kai­paa­vat maa­lia. Voin­ko maa­la­ta talon he­ti, vai pi­tää­kö sei­nil­le teh­dä jo­tain en­nen maa­lin le­vit­tä­mis­tä?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Sei­nät pi­tää puh­dis­taa pe­rus­teel­li­ses­ti en­nen maa­laa­mis­ta. Li­kais­ten sei­nien maa­laa­mi­nen ei kan­na­ta, sil­lä pin­nas­ta tu­lee epä­ta­sai­sen nä­köi­nen ei­kä maa­li tar­tu kun­nol­la kiin­ni. Os­ta iso ka­nis­te­ril­li­nen maa­lat­ta­van pin­nan pe­suai­net­ta ja lai­men­na si­tä ve­del­lä oh­jeen mu­kaan. Le­vi­tä liu­os sei­nään har­jal­la, an­na ai­neen vai­kut­taa muu­ta­man mi­nuu­tin ajan ja huuh­te­le se pois puh­taal­la ve­del­lä.

Älä käy­tä pai­ne­pe­su­ria, sil­lä ko­va pai­ne voi rik­koa puun pin­nan!

Ros­kat ja hä­mä­hä­kin­ver­kot pi­tää pois­taa en­nen maa­laa­mis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.