Mi­tä maa­lia sok­ke­liin?

Maa­li on hil­seil­lyt ir­ti sok­ke­lis­ta. Mil­lä sok­ke­li pi­tää maa­la­ta, jot­ta sa­ma ei tois­tu?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Käy­tä sok­ke­lin maa­laa­mi­seen oi­ke­aa sok­ke­li­maa­lia. On tär­ke­ää, et­tä maa­li on dif­fuusio­avoin­ta eli ”hen­git­tä­vää”, jot­ta kos­teus haih­tuu sok­ke­lis­ta ul­koil­maan. Vää­rän­lai­nen maa­li ei pääs­tä kos­teut­ta haih­tu­maan, jol­loin kos­teus jää ra­ken­tei­siin ja nousee lo­pul­ta sei­nään. Käy­tä vain sok­ke­lin maa­laa­mi­seen tar­koi­tet­tua maa­lia.

Sok­ke­li­maa­lia myy­dään rau­ta­kau­pois­sa. Se mak­saa noin 10–15 eu­roa lit­ra.

Käy­tä sok­ke­lin maa­laa­mi­seen isoa pens­se­liä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.