SINK­KI

Tee Itse - - TEEMA: KESTOMATER­IAALIT -

Ku­vaus: Sink­ki on si­ni­val­kois­ta, kiil­tä­vää me­tal­lia, jo­ka so­pii hy­vin ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lik­si. Sink­ki kes­tää sää­tä puh­taas­sa il­mas­tos­sa, sil­lä hap­pi muo­dos­taa le­vyn pin­taan suo­jaa­van sink­kiok­si­di­ker­rok­sen. Sink­ki­pin­to­ja ei tar­vit­se juu­ri­kaan huol­taa.

Sin­kin suo­jaa­via omi­nai­suuk­sia käy­te­tään myös mui­den ma­te­ri­aa­lien ku­ten teräksen suo­jaa­mi­seen. Kuu­ma­sin­kit­ty pin­ta suo­jaa te­räs­tä ruos­teel­ta. Me­tal­li pa­ti­noi­tuu ajan ku­lues­sa him­meäk­si ja har­mah­ta­vak­si.

Koos­tu­mus: Sink­ki on me­tal­lei­hin kuu­lu­va al­kuai­ne, jo­ta voi läm­mit­tää ja muo­va­ta.

Tuot­teet: Sin­ki­tys­tä pel­lis­tä voi teh­dä esi­mer­kik­si räys­täs­kou­ru­ja, ik­ku­na­lau­to­ja ja lis­to­ja.

Käyt­tö­koh­teet: Ka­tot, pää­ty­kol­miot, kat­to­lyh­dyt, lis­tat, räy­täs­kou­rut ja ikkunalaud­at.

Hin­ta: Pii­pun reu­na­pel­ti mak­saa noin 10 eu­roa/met­ri, 3 met­rin pät­kä räys­täs­kou­rua noin 60 eu­roa ja 1x2 met­rin ko­koi­nen pöy­tä­le­vy noin 80 eu­roa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.