LI­KA

Tee Itse - - TEEMA: KESTOMATER­IAALIT -

Li­ka, sii­te­pö­ly ja pö­ly pi­tää sii­vo­ta kom­po­siit­ti­te­ras­sil­ta, jot­ta ros­kat ei­vät tar­tu lau­toi­hin ja muo­dos­ta kas­vua­lus­taa le­vil­le ja muil­le kas­vus­toil­le, jot­ka voi­vat vär­jä­tä kom­po­siit­ti­lau­to­ja. Kom­po­siit­ti­te­ras­si kan­nat­taa har­ja­ta puh­taak­si sään­nöl­li­ses­ti. Jos li­ka ei läh­de ka­tu­har­jal­la, voit ko­keil­la ta­val­lis­ta puh­dis­tusai­net­ta ja lat­tia­har­jaa. Voit puh­dis­taa pint­ty­neim­mät koh­dat pai­ne­pe­su­ril­la, mut­ta muis­ta ol­la va­ro­vai­nen. Käy­tä peh­me­ää harjaa, älä­kä suih­ku­ta ko­val­la pai­neel­la.

WWW.TEE­IT­SE.COM

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.