VAURION SYYT

Tee Itse - - KOMPOSIITT­ITERASSI -

■ Van­hat ul­ko­va­lot. Täs­sä ju­tus­sa kor­ja­taan tii­li­sei­nä, jos­sa on kak­si rei­kää van­han ul­ko­va­lon jäl­jil­tä.

Reiät ovat kah­des­sa vie­rek­käi­ses­sä tii­les­sä.

■ Ruu­vit ja ank­ku­rit. Räys­täät ja li­sä­ra­ken­nuk­set kiin­ni­te­tään sei­nään ank­ku­reil­la tai ruu­veil­la, jot­ka te­ke­vät tii­liin iso­ja rei­kiä. Tii­let, jois­sa on iso­ja rei­kiä, pi­tää vaih­taa uusiin.

■ Syök­sy­tor­vet. Syk­sy­tor­vien kiin­nik­keet asen­ne­taan tii­li­sei­nään ruu­veil­la. Myös nii­den jäl­jil­tä tii­liin jää iso­ja ja ru­mia rei­kiä, joi­ta ei kan­na­ta kor­ja­ta pel­käl­lä laas­til­la.

Van­ho­jen lamp­pu­jen ja ka­tos­ten koh­dal­le jää usein rei­kiä ja hal­jen­nei­ta tii­liä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.