■ Mak­ka­ra­liu­ku­mä­ki

Tee Itse - - TESTI -

Gril­li­ka­tok­sen mie­len­kiin­toi­sin ja eri­koi­sin yk­si­tyis­koh­ta on me­tal­li­kou­ru, jo­ka kul­jet­taa ruu­an gril­lis­tä suo­raan pöy­tään. Mak­ka­ra­liu­ku­mä­kiä ei myy­dä rau­ta­kau­pois­sa, jo­ten sen ra­ken­ta­mi­nen vaa­tii luo­vuut­ta. Pyy­sim­me le­vy­sep­pää hit­saa­maan liu­ku­mäen ka­tok­sen mit­to­jen mu­kaan. Voit ti­la­ta so­pi­van liu­ku­mäen pai­kal­li­sel­ta me­tal­li­pa­jal­ta tai et­siä val­miin me­tal­lin­pa­lan, jo­ka so­pii mak­ka­ra­liu­ku­mäek­si. Tä­mä liukumäki on ruos­tu­ma­ton­ta te­räs­tä, jo­ka kes­tää pit­kään.

1. Gril­lin ja kou­run pi­tää ol­la vie­rek­käin. Gril­li­ka­tok­ses­sa pi­tää tie­tys­ti ol­la ti­laa gril­lil­le. Mark­ki­noil­la on sa­to­ja eri­lai­sia, eri­vä­ri­siä ja eri­ko­koi­sia kaa­sugril­le­jä. Tär­kein­tä on, et­tä gril­lin ym­pä­ril­lä on kun­nol­la ti­laa. Mak­ka­ra­liu­ku­mä­ki nä­kyy ku­vas­sa gril­lin vie­res­sä.

2. Liu­ku­mäen voi peit­tää. Liu­ku­mäen voi ir­rot­taa puh­dis­ta­mis­ta var­ten ja peit­tää, kun si­tä ei tar­vi­ta. Pei­te­lau­ta su­lau­tuu lat­ti­aan.

3. Gril­lis­tä pöy­tään. Gril­lis­tä ruo­ka­pöy­tään on ly­hyt mat­ka. Mak­ka­ra­liu­ku­mä­ki on osa pöy­tää.

3 Tä­mä tar­joi­lu­ta­so las­keu­tuu alas ja toi­mii pei­te­lau­ta­na.

2

1

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.