KÄ­SI­SIRK­KE­LI

Tee Itse - - TESTI -

Tekniset tiedot

Te­rä: 165 mm

Kier­rok­set: 3800/min.

Sa­haus­sy­vyys: 54 mm

Tes­ta­sim­me nä­mä asiat:

Nopeus: Tes­ta­sim­me no­peu­den sa­haa­mal­la met­rin pi­tui­sen uran 22 mil­lin MDF-le­vyyn ja otim­me ai­kaa.

Tu­los: 7 se­kun­tia

Voi­ma: Pa­nim­me ko­neen lu­jil­le sa­haa­mal­la met­rin pi­tui­sen uran kah­teen pääl­lek­käi­seen 22 mil­lin MDF-le­vyyn.

Tu­los: 42 se­kun­tia

Yhteenveto

Sa­ha su­jah­taa le­vyn pääs­tä toi­seen to­del­la no­peas­ti. Ko­neen voi­mat riit­tä­vät erin­omai­ses­ti myös kah­den pääl­lek­käi­sen le­vyn sa­haa­mi­seen. Sa­ha ei tä­ri­se ko­vin pal­jon, ja si­tä on help­po oh­ja­ta. Ko­neen ergonomia on kun­nos­sa. Al­haal­la ole­va ja hie­man vi­noon kään­net­ty ta­ka­kah­va pi­tää työ­asen­non hy­vä­nä.

Kah­des­ta kah­vas­ta saa hy­vän ja var­man ot­teen.

Hin­ta 50 €

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.