MO­NI­TOI­MI­TYÖ­KA­LU

Tee Itse - - TESTI -

Tekniset tiedot

Värähtelyk­ulma: 3,2 as­tet­ta

Hei­lah­duk­set: 18000/min.

Vaih­te­le­va nopeus: Kyl­lä

Tes­ta­sim­me nä­mä asiat:

Voi­ma: Sa­ha­sim­me poik­ki 15x91 mil­lin män­ty­lis­tan ja otim­me ai­kaa. Sa­ha­sim­me siis­tis­ti ja tarkasti vii­vaa pit­kin. Tu­los: 14 se­kun­tia

Hio­mi­nen: Hiom­me puu­pin­nal­le puo­li met­riä val­koi­sek­si maa­lat­tua 65 mil­lin lis­taa jy­vä­koon 80 hio­ma­pa­pe­ril­la. Tu­los: 135 se­kun­tia

Yhteenveto

Mo­ni­toi­mi­työ­ka­lu kat­kai­si jal­ka­lis­tan no­peas­ti. Vauh­ti ei hei­ken­tä­nyt työn laa­tua, vaan ko­ne te­ki siis­tiä ja puh­das­ta jäl­keä myös täy­del­lä te­hol­la. Työ­ka­lus­sa on kuusi vaih­det­ta, jo­ten ko­net­ta on help­po sää­tää työn ja ti­lan­teen mu­kaan. Te­rien ja tar­vik­kei­den vaih­ta­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti il­man työ­ka­lu­ja.

Ko­neen mu­ka­na tu­lee hio­ma­poh­ja, te­riä ja kaa­pi­ja.

Hin­ta 50 €

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.