TÄ­MÄN TA­KIA TOLP­PA­KI­VET OVAT KÄ­TE­VIÄ

Tee Itse - - TESTI -

Pi­la­ri­pe­rus­tus on help­po teh­dä tolp­pa­ki­vil­lä. Tolp­pa­ki­viä ei tar­vit­se upot­taa ko­vin sy­väl­le, ei­kä nii­den kans­sa tar­vit­se käyt­tää be­to­nia. Tolp­pa­ki­vet pi­tä­vät tol­pat ir­ti maas­ta. Se eh­käi­see tolp­pien la­hoa­mis­ta ja pi­tää ne kun­nos­sa pi­tem­pään.

Rou­ti­vas­sa maas­sa tolp­pa­ki­vet saat­ta­vat nous­ta tai va­jo­ta ja vään­tää ra­ken­nel­man vi­noon. Se ei kui­ten­kaan ole ko­vin vaa­ral­lis­ta, sil­lä leh­ti­kom­pos­tin poh­jan ei tar­vit­se ol­la vii­va­suo­ra.

Var­mis­ta ris­ti­mi­toil­la, et­tä tolp­pa­ki­vet ovat suo­ras­sa kul­mas­sa. Ris­ti­mit­to­jen pi­tää ol­la täs­mäl­leen yh­tä pit­kät. Pois kai­vet­tu maa kan­nat­taa la­pioi­da pres­sun pääl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.