KARTOITA PI­HA

Tee Itse - - TESTI -

Ter­ran pi­tää tie­tää, mis­tä pi­ha al­kaa ja mi­hin se lop­puu se­kä mah­dol­lis­ten es­tei­den si­jain­ti. Ro­bot­ti op­pii tun­nis­ta­maan nur­mi­kon ra­jat, kun si­tä oh­ja­taan kau­ko­sää­ti­mel­lä pit­kin pi­haa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.