NAUTI SIISTISTÄ JÄLJESTÄ

Tee Itse - - TESTI -

IRo­bot Ter­ra on sii­nä mie­les­sä ai­nut­laa­tui­nen robottiruo­honleikkur­i, et­tä se leik­kaa suo­ria lin­jo­ja. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa, et­tä kaik­ki lei­ka­tut koh­dat näyt­tä­vät sa­man­lai­sil­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.