Tim­pu­rin opis­sa.

Tee Itse - - CONTENTS -

Lue ruu­vaus-, sa­haus-, mit­taus- ja lii­maus­nik­sit.

Va­tu­pas­si voi muut­tua epä­tar­kak­si tai näyt­tää vää­rin alus­ta as­ti. Voit tar­kis­taa va­tu­pas­sin kun­non 10 se­kun­nis­sa. Ase­ta va­tu­pas­si pöy­däl­le, kat­so, mis­sä kupla on ja kään­nä työ­ka­lu ym­pä­ri. Va­tu­pas­si on kun­nos­sa, jos kupla on sa­mas­sa pai­kas­sa kuin ai­em­min. Älä luo­ta jää­kyl­mään va­tu­pas­siin, vaan läm­mi­tä si­tä en­nen käyt­töä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.