ENHÄN MINÄ OLE ALOITTELIJ­A!

Tee Itse - - CONTENTS - Sø­ren Prien, pää­toi­mit­ta­ja ja tee se it­se -mies

Olem­me kir­joit­ta­neet ju­tun puu­töi­den pe­rus­asiois­ta. Jut­tu kä­sit­te­lee mit­taa­mis­ta, sa­haa­mis­ta, ruu­vaa­mis­ta ja lii­maa­mis­ta. Ju­tun ni­mi on En­sim­mäis­tä päi­vää tim­pu­rin opis­sa. En us­ko­nut op­pi­va­ni ko­ko ju­tus­ta mi­tään, sil­lä olen ra­ken­ta­nut kai­ken­lais­ta lä­hes ko­ko ikä­ni.

Jou­duin kui­ten­kin nie­le­mään yl­pey­te­ni ja tun­nus­ta­maan, et­tä mi­nul­la on edel­leen jo­tain opit­ta­vaa. Tein vä­hän ai­kaa sit­ten alo­kas­mai­sen vir­heen, kun sa­ha­sin kal­liin ma­hon­ki­lis­tan lii­an ly­hyek­si vain sen ta­kia, et­ten ol­lut mi­tan­nut kun­nol­la.

Siir­ry si­vul­le 36 ja kat­so, on­ko si­nul­la jo­tain opit­ta­vaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.