Mo­ni­puo­li­nen ruu­vin­vään­nin

Tee Itse - - UUTTA -

TYÖKALUT Me­ta­bo PowerMaxx BS 12 SET on mo­ni­puo­li­nen ruu­vin­vään­nin­sar­ja, jo­ka so­pii esi­mer­kik­si omaan ko­tiin muut­ta­van lap­sen läk­siäis­lah­jak­si tai edul­li­sek­si jo­ka­pai­kan­ko­neek­si omal­le vers­taal­le.

Ko­ne on pie­ni ja pai­naa vain ki­lon. Sil­ti sen ki­ris­tys­voi­ma on 40 new­ton­met­riä, mi­kä riit­tää useim­piin tee se it­se -töi­hin. Pien­tä ko­net­ta on help­po käyt­tää myös ah­tais­sa pai­kois­sa.

Ruu­vin­vään­nin on pa­kat­tu muo­vi­salk­kuun, jos­sa on ko­neen li­säk­si po­raus- ja ruu­vaus­tar­vik­kei­ta se­kä kak­si 2 Ah ak­kua. Hin­ta noin 230 eu­roa. www.me­ta­bo.fi

Ko­neel­la voi po­ra­ta puu­hun enin­tään 18 mil­lin ko­koi­sia rei­kiä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.