So­pii kaik­kiin sau­moi­hin

Ry­obin ak­ku­käyt­töi­sen mo­ni­toi­mi­har­jan har­jak­set puh­dis­ta­vat se­kä peh­meät puu­te­ras­sit et­tä ko­vat ki­vi­te­ras­sit.

Tee Itse - - UUTTA -

PIHATYÖKAL­UT Jos et jak­sa mön­kiä ne­lin­kon­tin ki­vi­te­ras­sil­la ja kit­keä sam­mal­ta ja rik­ka­ruo­ho­ja kä­sin,

Ry­obin uusi mo­ni­toi­mi­har­ja voi ol­la rat­kai­su on­gel­mii­si.

Vin­haa vauh­tia pyö­ri­vä te­räs­har­ja siis­tii ki­veyk­sen reu­nat, sau­mat ja muut raot te­hok­kaas­ti se­kä pois­taa tar­kas­ti pint­ty­neen­kin lian.

Puu­te­ras­sin puh­dis­ta­mi­nen on­nis­tuu, kun te­räs­har­jan ti­lal­le vaih­de­taan hel­lä­va­rai­sem­pi ja le­veäm­pi mo­ni­toi­mi­har­ja. Sää­det­tä­vä jat­ko­var­si hel­pot­taa par­haan mah­dol­li­sen työ­asen­non löy­tä­mis­tä.

Ry­obi OPC1815 mak­saa noin

180 eu­roa il­man ak­kua ja la­tu­ria.

www.ry­obi­tools.fi

Se­kä jat­ko­var­ren et­tä etu­kah­van voi sää­tää tar­kas­ti käyt­tä­jän pi­tuu­den mu­kaan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.