Voin­ko va­laa it­se iso­ja laat­to­ja?

Ajat­te­lin va­laa pi­ha­tien laa­tat it­se, mut­ta en tie­dä, tu­lee­ko niis­tä tar­peek­si kes­tä­viä.

Tee Itse - - SKPYØSRYG -

VASTAUS Pi­ha­tien laa­tat voi va­laa it­se. Tee It­ses­sä on ai­em­min va­let­tu esi­mer­kik­si 120x120 sen­tin ko­koi­sia jät­ti­laat­to­ja. Se on yl­lät­tä­vän help­poa. Laa­tat va­le­taan pai­kal­leen, ja be­to­ni vah­vis­te­taan har­ja­te­räk­sil­lä tai va­lu­ver­kol­la. Il­man rau­doi­tus­ta laa­tat me­ne­vät rik­ki helposti.

Pie­net ja isot laa­tat va­le­taan pe­ri­aat­tees­sa sa­mal­la ta­val­la. Pie­niin laat­toi­hin käy­te­tään sa­man­lais­ta be­to­nia, va­lu­muot­ti ra­ken­ne­taan sa­mal­la ta­val­la ja be­to­ni ko­vet­tuu yh­tä no­peas­ti. Mi­tä isom­mat laa­tat, si­tä enem­män rau­taa tar­vi­taan.

Il­ma­kuplat voi pois­taa be­to­nis­ta tä­ri­syt­tä­mäl­lä lau­taa po­ra­ko­neel­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.