Puh­taat ik­ku­nat

DEWALTIN LEVEÄ PISTOSAHAN­TERÄ PYSYY HELPOSTI OIKEASSA SUUNNASSA JA YL­TÄÄ AIVAN SEINÄN VIEREEN. TERÄN SOIKEAT REIÄT VÄHENTÄVÄT KITKAA JA EHKÄISEVÄT YLIKUUMENT­UMISTA. HIN­TA NOIN 15 EU­ROA. www.dewalt.fi

Tee Itse - - UUTTA -

TARVIKKEET Ma­mi­bot-ik­ku­nan­pe­su­ro­bot­ti so­pii kai­kil­le, jot­ka ei­vät ha­lua kii­peil­lä ik­ku­nois­sa tai tur­vau­tua ul­ko­puo­li­seen sii­vous­a­puun.

Ik­ku­nan­pe­su­ro­bo­tis­sa on pes­tä­vät mik­ro­kui­tu­lii­nat. Ro­bot­ti liik­kuu ik­ku­naa pit­kin ja pai­naa muis­tiin­sa, mit­kä koh­dat se on jo sii­von­nut. Uu­den pe­su­ro­bo­tin kiin­nit­tä­mi­nen ylä­ker­ran ik­ku­naan saat­taa tun­tua hul­lul­ta, mut­ta pu­toa­mi­sen vaa­raa ei ole. Ro­bot­ti imee it­sen­sä kiin­ni ik­ku­na­la­siin niin tiu­kas­ti, et­tä se kes­tää seit­se­män ki­lon pai­non. Li­säk­si ro­bo­tis­sa on tur­va­köy­si ja ak­ku, jo­ka var­mis­taa, et­tei ro­bot­ti pu­toa maa­han edes säh­kö­kat­kon sat­tues­sa.

Ro­bot­ti ei kor­vaa pe­rin­teis­tä ik­ku­nan­pe­sua mut­ta pi­tää ik­ku­nat niin puh­tai­na, et­tei nii­tä tar­vit­se pes­tä niin usein kuin ta­val­li­ses­ti. Ma­mi­bot mak­saa noin

400 eu­roa. www.verk­ko­kaup­pa.com

Tur­va­köy­den pi­tää ol­la pai­kal­laan, jot­ta ro­bot­ti käyn­nis­tyy. Mik­ro­kui­tu­lii­nat voi ir­rot­taa pe­se­mis­tä var­ten.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.