Mi­ten ta­soi­tan seinän?

Ta­los­sa­ni on seinä, jo­ka on kah­des­sa eri ta­sos­sa van­han ovi­au­kon ta­kia. Mi­ten ta­soi­ta seinän?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Pin­noi­ta um­peen muu­rat­tu ovi­auk­ko kä­si­kip­si­laas­til­la. Ta­val­li­nen laas­ti ei tar­tu kun­nol­la kiin­ni sei­nään ei­kä toi­mi pak­sui­na ker­rok­si­na.

Kä­si­kip­si­laas­tia voi le­vit­tää ker­ral­la jo­pa vii­den sen­tin ker­rok­sen, ei­kä se va­joa yh­tä helposti kuin ta­val­li­nen laas­ti. Kä­si­kip­si­laas­tiin ei myös­kään tu­le hal­kea­mia.

Kä­si­kip­si­laas­tia myy­dään sä­keis­sä. 30 ki­los­ta jau­het­ta tu­lee noin 36 lit­raa val­mis­ta laas­tia, mi­kä riit­tää 3 ne­liöl­le sen­tin ker­rok­sek­si.

Le­vi­tä kä­si­kip­si­laas­tia so­pi­van pak­sui­nen ker­ros.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.