Kuin­ka kor­keal­le tolp­pa­ken­kä kan­nat­taa asen­taa?

Aion teh­dä va­jal­le ruu­vi­paa­lu­pe­rus­tuk­sen, mut­ta en tie­dä, kuin­ka suu­ri osa ruu­vis­ta pi­tää jät­tää maan pin­nal­le.

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Ruu­vaa paa­lut niin sy­väl­le maa­han,et­tä tolp­pa­ken­gän poh­jan ja maan pin­nan vä­liin jää noin 15–20 sent­tiä ti­laa.

Tar­peek­si iso etäi­syys es­tää ve­den rois­ku­mi­sen maas­ta tol­pan juu­reen. Sen li­säk­si tolp­pien al­le kan­nat­taa asen­taa pie­net vä­li­ka­pu­lat tai huo­pa­sui­ka­leet, jot­ta tolp­pa­ken­gän poh­jal­le jää­vä ve­si ei nouse puu­hun ja la­ho­ta tolp­paa.

Tolp­pa­ken­gän poh­jan pi­tää ol­la niin yl­hääl­lä, et­tä ve­si ei rois­ku maas­ta tolp­paan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.