Vi­no nau­la­tap­pi­lii­tos

Tee Itse - - KYSY -

Pergola va­kau­te­taan vi­no­tuil­la. Ylä­puu ja tolp­pa yh­dis­te­tään toi­siin­sa vi­noil­la tap­pi­lii­tok­sil­la, joi­ta var­ten po­ra­taan vi­not ta­pin­reiät. Vi­not ta­pit teh­dään sa­mal­la ta­val­la mut­ta eri mi­toil­la kuin suo­rat ta­pit.

Aloi­ta sa­haa­mal­la vi­no­tuen mo­lem­mat päät 45 as­teen kul­mas­sa. Tee ta­pit val­miik­si, en­nen kuin aloi­tat ta­pin­rei­kien te­ke­mi­sen.

Rei­kään lyö­tä­vä puu­nau­la lu­kit­see osat tiu­kas­ti toi­siin­sa.

Ta­pin reu­na 2 mm

7 Sa­haa le­vys­tä so­pi­va pa­la ja tar­kis­ta reiän ko­ko sen avul­la. Veis­tä pois vii­voi­tet­tu alue. Aloi­ta sil­mä­mää­räi­ses­ti ja lyö talt­taa reiän pys­ty­suo­raa reu­naa koh­ti. Tee puus­ta ka­pu­la, jos­sa on 45 as­teen kul­ma. Käy­tä si­tä oh­jai­me­na ku­vas­sa nä­ky­väl­lä ta­val­la.

6 Piir­rä ta­pin­rei­kä. Vii­voi­tet­tu osa veis­te­tään pois 45 as­teen kul­mas­sa. Ym­pä­ril­lä ole­van alu­een voi po­ra­ta pois 28 mil­lin lat­ta­te­räl­lä. Siis­ti ko­lon pys­ty­suo­rat osat tal­tal­la sen jäl­keen, kun olet po­ran­nut nii­hin reiät.

4 90° Ta­pin reu­na Vii­meis­te­le tap­pi. Piir­rä suo­ra­kul­mai­nen vii­va ta­pin reu­nan kär­jes­tä ta­pin pää­hän ja sa­haa yli­mää­räi­nen osa pois.

2 2,5 6,5 Sa­haa pys­ty­suo­ras­sa vii­vo­jen ul­ko­puo­lel­ta. Jä­tä jäl­jel­le vain kes­kim­mäi­nen osa eli tap­pi.

3 Sa­haa yli­mää­räi­set pa­lat ir­ti mo­lem­mil­ta puo­lil­ta.

8 Po­raa rei­kä nau­lal­le. Työn­nä tap­pi aluk­si ko­ko­naan ko­loon. Po­raa tolp­paan rei­kä 16 mil­lin te­räl­lä. Jat­ka po­raa­mis­ta, kun­nes terän kär­ki te­kee jäl­jen tap­piin. Ve­dä tap­pi pois ko­los­ta ja po­raa nau­lan rei­kä 2 mil­liä jäl­jes­tä reu­nan suun­taan. Si­ten lii­tok­ses­ta tu­lee to­del­la tii­vis. Po­raa ta­pin rei­kä 2 mil­liä terän jäl­jes­tä reu­nan suun­taan.

1 Sa­haa vi­no­tuen päät 45 as­teen kul­mas­sa. Pi­dä vi­no­tu­kea oi­keal­la pai­kal­laan ja piir­rä merk­ki­vii­vat.

5 Piir­rä reiän paik­ka tolp­paan ta­pin reu­no­ja pit­kin. Piir­rä ta­pin­reiät se­kä tolp­paan et­tä ylä­puu­hun ku­vas­sa nä­ky­väl­lä ta­val­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.