TESTISSÄ

Tee Itse - - JÄÄ\TTITESTI -

Leik­kausa­la on ak­ku­ruo­hon­leik­ku­rin tär­kein omi­nai­suus. Tes­ta­sim­me, kuin­ka mon­ta ne­liö­tä ko­neet leik­ka­si­vat, en­nen kuin akuis­ta loppui virta.

Tes­ta­sim­me myös ak­ku­jen la­tausa­jan. Sil­lä on mer­ki­tys­tä, jos ko­ko nur­mik­koa ei eh­di lei­ka­ta yh­del­lä la­tauk­sel­la.

Ak­ku­ko­neet pi­tä­vät pie­nem­pää ään­tä kuin ben­sal­la toi­mi­vat mal­lit. Käyn­ti­ää­nes­sä on sil­ti iso­ja ero­ja, jo­ten mit­ta­sim­me me­lu­ta­son.

Aivan aluk­si mit­ta­sim­me, kuin­ka kau­an ko­nei­den ko­koa­mi­nen kes­ti. Ak­ku­jen la­taus­ ai­kaa ei las­ket­tu mu­kaan.

LEIK­KAUSA­LA

Mit­ta­sim­me pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la, kuin­ka mon­ta met­riä ko­neet leik­ka­si­vat yh­del­lä akul­la. Met­rit ker­rot­tiin leik­kaus­le­vey­del­lä.

LA­TAUSAI­KA

Ajoim­me akut tyh­jiin ja pa­nim­me ne la­tu­riin. Mit­ta­sim­me, kuin­ka kau­an la­taa­mi­nen kes­ti.

MELU

Melu mi­tat­tiin kor­van kor­keu­del­la ole­val­la de­si­be­li­mit­ta­ril­la. Tu­lok­sek­si kir­jat­tiin kor­kein mi­tat­tu lu­ke­ma.

KOKOAMISAI­KA

Ko­nei­den käyt­tö­val­miu­des­sa on iso­ja ero­ja. Mit­ta­sim­me, kuin­ka no­peas­ti ko­neet oli­vat val­mii­ta laa­ti­kon avaa­mi­sen jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.