Tes­ti­voit­ta­jan ke­vyt­ver­sio BOSCH POF 1200 AE

Tee Itse - - HELPOLLA TAVALLA -

muis­tut­taa tes­ti­voit­ta­jaa erit­täin pal­jon, ei­kä ih­me, sil­lä mo­lem­mat ko­neet ovat sa­mal­ta val­mis­ta­jal­ta. Tä­mä mal­li on hie­man pie­nem­pi, ei­kä sii­nä ole hie­no­sää­tö­ruu­via. Muu­ten ko­neet ovat ident­ti­set.

Moot­to­ri on 200 wat­tia pie­nem­pi, mut­ta eroa on vai­kea huo­ma­ta il­man se­kun­ti­kel­loa. Sy­vyy­den sää­tä­mi­nen on hie­man hi­taam­paa, mut­ta te­rä osuu tar­kas­ti oi­ke­aan sy­vyy­teen en­sim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lä. Pie­nem­män mal­lin suu­rin etu on edul­li­nen hin­ta: se mak­saa noin

50 eu­roa isoa vä­hem­män. Sen vuok­si POF 1200

AE on erit­täin hy­vä os­tos.

Ko­ne on kar­sit­tu ver­sio tes­ti­voit­ta­jas­ta. Työn jäl­ki on yh­tä hy­vää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.