Täydelline­n pie­nel­le pi­hal­le

Tee Itse - - JÄÄ\TTITESTI -

AL-KO MOWEO 3.85 LI si­joit­tui tes­tin toi­sek­si vii­mei­sel­le si­jal­le. Sen ta­kia voi tun­tua kum­mal­li­sel­ta, et­tä se on mie­les­täm­me hy­vä os­tos. Mai­nin­ta joh­tuu sii­tä, et­tä ko­nei­den vä­li­set erot oli­vat pie­niä, mut­ta AL-KO:n ko­ne on noin 50 eu­roa hal­vem­pi kuin muut mal­lit.

AL-KO:n ko­ne leik­ka­si 266 ne­liö­tä yh­del­lä la­tauk­sel­la. Useim­mat pi­ha­nur­mi­kot ei­vät ole sen isom­pia, jo­ten leik­ku­ri on hy­vä han­kin­ta pie­nel­le pi­hal­le. Ko­ne on muo­via mut­ta vir­ta­vii­vai­nen, tu­ke­va ja laa­du­kas. Peh­meä työn­tö­ai­sa ja hil­jai­nen käyn­ti­ää­ni te­ke­vät työs­ken­te­lys­tä mu­ka­vaa, jo­ten ko­neel­la voi lei­ka­ta ruo­hoa pit­kään yh­teen me­noon.

Jos vaa­ti­ma­ton leik­kaus­te­ho ei hait­taa, AL-KO:n ko­ne on hy­vä va­lin­ta edul­li­sen hin­tan­sa an­sios­ta.

Ak­ku on hy­väs­sä suo­jas­sa kan­nen al­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.