Lo­pe­ta ruu­vaus ajois­sa

Tee Itse - - TESTI -

Ruu­via ei kan­na­ta upot­taa puun puo­li­vä­liin as­ti, vaan ruu­vaa­mi­nen pi­tää lo­pet­taa hy­vis­sä ajoin. Käy­tä ruu­vin­vään­ti­men sää­tö­mah­dol­li­suuk­sia ja sää­dä vään­tö­mo­ment­ti si­ten, et­tä ruu­vi up­po­aa so­pi­vaan sy­vyy­teen.

Jos­kus vään­tö­mo­ment­tia pi­tää ki­ris­tää ok­sien koh­dal­la tai muis­sa ko­vis­sa pai­kois­sa. Se on jär­ke­väm­pää kuin ruu­vien vään­tä­mi­nen lii­an sy­väl­le. Mo­ment­tia­se­tuk­set pi­tä­vät ruu­vit eh­ji­nä ja es­tä­vät ruu­vaus­kär­kien kat­kea­mi­sen.

Kaik­ki ruu­vin­vään­ti­met voi sää­tää ”pyö­ri­mään tyh­jää”, jos kuor­mi­tus kas­vaa lii­an ko­vak­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.