Käy­tä oi­kei­ta ruu­ve­ja

Tee Itse - - TESTI -

Kau­pois­sa on se­kä si­sä­käyt­töön et­tä ul­ko­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja ruu­ve­ja. Joi­ta­kin ul­ko­ruu­ve­ja voi käyt­tää ka­tok­sis­sa, toi­set kes­tä­vät kai­ken­lai­sia olo­suh­tei­ta.

Ta­val­li­set ul­ko­ruu­vit ei­vät so­vi pai­ne­kyl­läs­te­tyil­le tai ha­pok­kail­le puu­la­jeil­le, vaan nii­den kans­sa on pak­ko käyt­tää A4­ruu­ve­ja. Ne ovat hie­man kal­liim­pia, mut­ta kes­tä­vät pit­kään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.