Laat­ta­te­ras­si

Tee Itse - - TESTI -

Eri­sä­vyi­sis­tä har­mais­ta laa­tois­ta teh­ty te­ras­si näyt­tää to­del­la upeal­ta ja kes­tää pit­kään. Laat­ta­te­ras­si on hel­pom­pi pi­tää kun­nos­sa kuin puu­te­ras­si. Toi­saal­ta laat­ta­te­ras­sin ra­ken­ta­mi­nen on to­del­la ras­kas­ta. Poh­jas­ta pi­tää teh­dä kes­tä­vä, jo­ten maa­ta ja laat­to­ja pi­tää kär­rä­tä tu­han­sien ki­lo­jen edes­tä.

HIN­TA: Alk. 35 eu­roa/m².

ESITYÖT: Pin­ta­maa pois­te­taan ja ti­lal­le le­vi­te­tään murs­ket­ta. KUNNOSSAPI­TO: Puh­dis­te­taan jo­ka vuo­si. Rik­ka­ruo­hot pois­te­taan si­tä mu­kaa, kun nii­tä il­mes­tyy.

HYÖ­DYT

Kes­tää pi­tem­pään kuin puu Vain vä­hän huol­ta­mis­ta Va­ras­toi läm­pöä

HAI­TAT

Työ on ras­kas­ta

Ko­va alus­ta kä­vel­lä ja kaa­tua Hy­vä kas­vua­lus­ta jä­kä­läl­le

Ison laat­ta­te­ras­sin te­ke­mi­seen kan­nat­taa vuok­ra­ta mi­ni­kai­vu­ri. Poh­jan kai­va­mi­nen la­piol­la on niin ko­vaa työ­tä, et­tei sii­hen kan­na­ta ryh­tyä. Kai­vu­ri sääs­tää sel­kää, kä­si­var­sia ja jal­ko­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.