Tee osat val­miik­si

Tee Itse - - TESTI -

Tee kaik­ki per­go­lan osat sa­mal­la ker­taa. Höy­lää yli­mää­räi­nen lii­ma pois kaa­rien reu­noil­ta ja tee kaa­ril­le tuet, jot­ta voit kiin­nit­tää kaa­ret tolp­piin.

Sa­haa vaa­ka­puut oi­kean mit­tai­sik­si ja tee nii­den päi­hin ko­ris­te­leik­kauk­set. Tee tolp­piin asen­nus­lo­vet vaa­ka­pui­den koh­dil­le.

Asen­na tol­pat tolp­pa­ken­kiin, jot­ta tolp­pien ty­vet py­sy­vät ir­ti kos­teas­ta maas­ta.

7 Tolp­pa­ken­kä pi­tää tol­pan ir­ti maas­ta. Se pi­den­tää tol­pan eli­ni­kää. Pys­ty­tä tol­pat (B). Upo­ta tolp­pa­ken­kä maa­han ja sää­dä tolp­pa pys­ty­suo­raan va­tu­pas­sin avul­la. Tue tolp­pa vi­no­tuil­la ja kiin­ni­tä tol­pan ala­pää tolp­pa­ken­kään kan­si­ruu­veil­la.

2 ETee kaa­ril­le tuet (E) 25x100 mil­lin lau­dois­ta. Sa­haa tu­kien ala­päät kul­mas­sa, jo­ka so­pii kaa­rien muo­toon. Tuen kes­kel­lä ole­va lo­vi näyt­tää tyy­lik­kääl­tä ja hel­pot­taa osan kiin­nit­tä­mis­tä.

5 CDMaa­laa puut, jot­ta ne kes­tä­vät pit­kään. Kä­sit­te­le puut aluk­si poh­jus­tusöl­jyl­lä ja vii­meis­te­le pin­ta 2–3 ker­rok­sel­la peit­tä­vää kuul­lo­tet­ta. Var­mis­ta en­nen maa­laa­mis­ta, et­tä kaik­ki lii­tok­set so­pi­vat yh­teen.

1 AHöy­lää kui­vu­nut lii­ma pois kaa­rien (A) reu­nois­ta. Pyö­ris­tä nur­kat hio­ma­pa­pe­ril­la, jot­ta maa­li tart­tuu kun­nol­la kiin­ni puu­hun ja kes­tää pi­tem­pään.

4 CTee lo­vet vaa­ka­pui­den (C ja D) lii­tos­koh­tiin. Piir­rä lii­tok­sen paik­ka, sa­haa urat puun puo­li­vä­liin as­ti kat­kai­su- ja jii­ri­sirk­ke­lil­lä ja veis­tä lo­vi siis­tik­si tal­tal­la.

6 EEE BRuu­vaa kaa­rien tuet (E) kiin­ni tolp­piin (B). Tu­kien pi­tää ol­la tolp­pien ylä­pään ta­sol­la ja kes­kel­lä tolp­paa. Po­raa tu­kiin val­miit ruu­vin­reiät ja kiin­ni­tä tuet 6x100 mil­lin ruu­veil­la.

3 CSa­haa vaa­ka­puut (C ja D). Voit teh­dä pui­den päi­hin ko­ris­teel­li­set leik­kauk­set pis­to­sa­hal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.