UL­KO­NA

Ul­ko­na ole­vat be­to­nie­si­neet on yleen­sä va­let­tu it­se. Ne pi­tää hioa en­nen pin­ta­kä­sit­te­lyä. Hio pin­ta mo­neen ker­taan. Käy­tä aluk­si kar­ke­aa pa­pe­ria ja sen jäl­keen hie­noa ve­si­hio­ma­pa­pe­ria.

Tee Itse - - TESTI -

1. Hio be­to­ni aluk­si kul­ma­hio­ma­ko­neen har­jal­la, kun­nes pin­ta on ta­sai­nen ja yh­te­näi­nen. Pi­dä ko­ne niin suo­ras­sa, et­tei se rou­hi be­to­niin ko­lo­ja. Lii­kut­te­le ko­net­ta ko­ko ajan, jot­ta et hio lii­kaa yh­des­tä pai­kas­ta ja tee pin­taan kuop­pia. Pin­ta pi­tää har­ja­ta tai pu­hal­taa pö­lyt­tö­mäk­si hio­mi­sen jäl­keen.

2. Ta­soi­ta pie­nim­mät­kin ko­lot huo­lel­li­ses­ti ke­mial­li­sel­la me­tal­lil­la. Hio yli­mää­räi­nen ta­soi­te pois. Tar­kis­ta pin­ta, kun ta­soi­te on ko­vet­tu­nut noin 10 mi­nuut­tia. Ta­soi­ta pin­ta toi­seen ker­taan, kun­nes kaik­ki pie­net reiät ja ko­lot ovat peit­ty­neet.

3. Kos­tu­ta be­to­nia, jot­ta voit hioa pin­nan ve­si­hio­ma­pa­pe­ril­la. Käy­tä su­mu­tin­pul­loa ja su­mu­ta vet­tä niin pal­jon, et­tä pin­taan muo­dos­tuu ve­si­kal­vo.

4. Ve­si­hio pin­ta. Aloi­ta jy­vä­kool­la 60–80. Työs­sä kan­nat­taa ol­la kär­si­väl­li­nen ja huo­lel­li­nen. En­sim­mäi­nen ve­si­hion­ta rat­kai­see, näyt­tää­kö lop­pu­tu­los täy­del­li­sel­tä ja yh­te­näi­sel­tä. Vaihda sen jäl­keen jy­vä­ko­koon 240–320 ja vii­meis­te­le pin­ta jy­vä­kool­la 800. Puh­dis­ta be­to­ni ja an­na sen kui­vua ko­ko­naan.

5. Kä­sit­te­le pin­ta me­hi­läis­va­hal­la. Le­vi­tä va­haa kui­val­la puu­vil­la­pyyh­keel­lä. Va­ha kyl­läs­tää pin­nan ve­si­tii­viik­si ja te­kee sii­tä pa­rem­min li­kaa hyl­ki­vän. Pin­ta pi­tää va­ha­ta pa­riin ker­taan, jot­ta sii­tä tu­lee tii­vis. Voit vii­meis­tel­lä tu­lok­sen kiil­lot­ta­mal­la pin­nan.

Me­hi­läis­va­ha on pa­ras pin­ta­kä­sit­te­ly­ta­pa ul­ko­na ole­vil­le be­to­nie­si­neil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.