SA­HAA PÄÄT VI­NOIK­SI

Tee Itse - - TESTI -

Ve­si va­luu no­peas­ti maa­han pys­ty­ri­maa­idan pääl­tä, kun ri­mo­jen päät sa­ha­taan vi­noik­si. Voit sa­ha­ta ri­mat viis­toik­si toi­sel­ta puo­lel­ta tai te­roit­taa ri­mat sa­haa­mal­la päät poik­ki mo­lem­mis­ta suun­nis­ta.

Voit sa­ha­ta myös tolp­pien päät vi­noik­si. Toi­nen vaih­toeh­to on asen­taa tolp­pien päi­hin me­tal­li­set tol­pan­ha­tut tai huo­vas­ta lei­ka­tut pa­la­set. Myös pys­ty­ri­mo­jen ala­päät se­kä vaa­ka­lau­to­jen ylä­ ja ala­reu­nat kan­nat­taa sa­ha­ta viis­toik­si. Sil­loin ve­si­pi­sa­rat pu­toa­vat no­peas­ti maa­han ei­vät­kä jää lau­to­jen pääl­le tai roik­ku­maan nii­den ala­reu­nas­ta. Te­rä­väs­sä reu­nas­sa on vä­hem­män tart­tu­ma­pin­taa kuin suo­ras­sa poh­jas­sa, jo­ten ve­si­pi­sa­ra pu­to­aa maa­han hel­pom­min.

Sa­haa ai­ta­ja ul­ko­vuo­ri­lau­to­jen päät vi­noik­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.