KÄY­TÄ PALKKIKENK­IÄ

Tee Itse - - TESTI -

Palk­ki­ken­gät ei­vät näy­tä hy­vil­tä, mut­ta ne aut­ta­vat pi­tä­mään puut hy­väs­sä kun­nos­sa.

Palk­ki­ken­kiin asen­net­ta­vien pui­den ei tar­vit­se osua toi­siin­sa. Sil­loin pui­den vä­liin jää pie­ni mut­ta tar­peel­li­nen il­ma­ra­ko.

Tii­viit puu­lii­tok­set näyt­tä­vät hy­vil­tä, mut­ta ve­si ke­rään­tyy helposti nii­den sau­moi­hin. Palk­ki­ken­kien avul­la asen­net­ta­vien pui­den päi­hin kan­nat­taa jät­tää noin sen­tin le­vyi­set raot, jot­ta ve­si va­luu no­peas­ti maa­han.

Myös ai­dan pei­te­lau­dan voi asen­taa ri­mo­jen ylä­puo­lel­le, jol­loin nii­den päät pää­se­vät tuu­let­tu­maan. Pei­te­lau­dan kiin­nit­tä­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää kul­ma­rau­to­ja.

Run­ko­puut on help­po asen­taa ir­ti toi­sis­taan palk­ki­ken­kien avul­la. Noin sen­tin le­vyi­nen ra­ko es­tää ve­den ke­rään­ty­mi­sen pui­den vä­liin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.