KAKSIKÄRKI­NEN PORAVASARA­NTERÄ

Tee Itse - - TESTI -

Kaik­ki tii­let, be­to­ni ja luon­non­ki­vet. Po­ra­va­sa­ra­te­rä on tar­koi­tet­tu be­to­nil­le ja luon­non­ki­vel­le. Hi­taat ja ko­vat is­kut rik­ko­vat mel­kein mi­tä ta­han­sa. Terän kans­sa pi­tää käyt­tää po­ra­va­sa­raa, jos­sa on SDS- tai SDS Plus-is­tuk­ka.

Var­si: SDS, SDS-Plus Hal­kai­si­ja: 3,5–26 mm Ko­ne: Po­ra­va­sa­ra

Vah­vat le­vyt murs­kaa­vat käy­tän­nös­sä kai­ken­lais­ta ki­veä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.